Blog Post 2

” Ek is die druiwestok, julle is die lote.

Wie aan My verbonde bly en Ek aan hulle, dra baie vrugte,

want sonder My kan julle niks doen nie.”

 

JOHANNES 15:5 NLV